Modelbouwgroepdevel.                                                                                  

Jan Minnaard tel: 06 12 34 38 17                                                                        

Leen Keijzer tel: 06 54 20 77 84

Koos Dolk tel: 06 10 56 05 24    

Robin Minnaard tel: 06 27 02 77 21    

Cor Verdonk tel: 06 42 59 90 46       

Sander van den Hurk 06 22 24 06 34

Stephan le Sage: 06 41 61 42 10 

Jacqueline de Reuver 06 10 95 69 42

Jan van de Wijgaart 06 53 42 26 08

                                          

mail: info@modelbouwgroepdevel.nl

website www.modelbouwgroepdevel.nl

Bank: Rabo-Bank Gorinchem 

Stichting Modelbouw Groep Devel 

NL 86 RABO 0351 7522 26

Correspondentie adres:

de Werf 115

3331  LP  Zwijndrecht  

 

KvK nr:76919064

BTW nr 8608 39783 B01: 

 

Materialen:  

Vaarbassin van 14.40 mtr lang, 7.20 mtr breed en ca. 25 cm diep ( vaardiepte )

Vaarbassin van  3.60 mtr lang, 1.80 breed en ca. 25 cm diep ( vaardiepte ).

Bijdragen:

Groepsbijdrage voor aangeslotene is 1malig € 60 

Jeugd ( onder de 18 jaar ) betalen € 30 

2e jaar respectievelijk  € 30 of 15 per jaar 

Bedrijven kunnen op onze website/media adverteren vanaf  € 200,00 per jaar en op factuur. ( of informeer naar andere opties)   

Sponsoring op de bus kan alleen icm sponsoring en voor minimaal 3 jaar. Deze kosten zijn  € 100 per jaar extra 

Onze partner bus met de nodige logo's 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

stichting Modelbouw Groep Devel Modelbouw Groep Devel, gevestigd aan de Werf 115, 3331  LP  Zwijndrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

stichting Modelbouw Groep Devel, de Werf 115, 3331  LP  Zwijndrecht  0612343817

Jan Minnaard is de Functionaris Gegevensbescherming van stichting Modelbouw Groep Devel.

Te bereiken via:  info@modelbouwgroepdevel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

stichting Modelbouw Groep Devel verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen sociale media plug-ins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@modelbouwgroepdevel.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

stichting Modelbouw Groep Devel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze evenementen 

Geautomatiseerde besluitvorming

stichting Modelbouw Groep Devel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van stichting Modelbouw Groep Devel) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

stichting Modelbouw Groep Devel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bij verlaten van de groep worden de gegevens verwijderd.   

Delen van persoonsgegevens met derden

stichting Modelbouw Groep Devel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Modelbouw Groep Devel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

stichting Modelbouw Groep Devel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. stichting Modelbouw Groep Devel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door stichting Modelbouw Groep Devel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@modelbouwgroepdevel.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. stichting Modelbouw Groep Devel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

stichting Modelbouw Groep Devel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@modelbouwgroepdevel.nl